2Hamburg`da yoğun sigara bırakma seansı

Sadece tek bir yoğun seansta hipnoz sayesinde sigarayı bırakmak

Metotların çoğu neden başarılı değil?

Alışkanlıklarımız bilinçsizdir ve bilinçaltımızın en derinliklerine kaydedilip saklanmaktadır. Sigara içme de hayatın herhangi bir aşamasında kaydedilmiş olan bir şartlanmadır. Zamanla, sigara ile bağlantılı olan alışkanlıklar da tüm bunlara eklenmektedir, örn. kahvenin yanında sigara içme, uyandıktan sonra sabah sigarası, vb.

Eğer ki ihtiyaçlar sürekli olarak bilinçli biçimde baskılanırsa, bu çok zahmetlidir ve çok güç gerektirir!

Hipnotik trans esnasında, bilinçaltında istenmeyen şartlandırmalar ortadan kaldırılarak, istenilen etkili davranış değişiklikleri elde edilebilmektedir. Böylece sigara içme gibi derin kök salmış davranış biçimleri ve alışkanlıklar da kalıcı bir biçimde düzeltilebilmektedir. Bilinçaltınız size korkulan yan etkiler olmadan ve çok fazla aşırı stres yaşamadan sigara içmeden kurtulmanıza destek olacak son derece etkili bir yardımcıdır.

İki ile dört saat süren yoğun bir seansla eski bağlantılar ve davranış biçimleri ortadan kaldırılmaktadır ve bağımlılık olayı derhal değiştirilmektedir. Böylece hipnoz seanstan hemen sonra etki göstermeye başlamaktadır. Bu sayede de sürekli dönüp duran zorlayıcı düşünceler ve kaybetme korkusu olmadan yeni, daha mutlu ve daha özgür bir hayata, zorlayıcı unsurlar ve sigara olmadan başlayabilirsiniz.

Münferit durumlarda, sigarayı bırakma hipnozunun oldukça yüksek başarı oranına rağmen, sigaranın hemen bırakılamadığı durumlar da ortaya çıkabilir.

Bunun sebeplerinden biri de, bilinçaltınızın güncel olarak akut sıkıntı verici başka bir problemle meşgul olması olabilir veya başarıyı engelleyen başka bir kronik sıkıntının söz konusu olması da olabilir. Tüm bunlar sizinle görüşülüyor ve sizin için hangi yolun hedefe götüreceği birlikte kararlaştırılıyor.

Ama tüm metotlarda belirli oranda bir hesaplanamayan risk söz konusudur. Çok az sayıdaki vakada sonradan ayarlama ve stabilizasyon işlemini yapmak için ilave bir seansa ihtiyaç duyulmaktadır.

İşi kolay yoldan halledin ve bilinçaltınızı tekrar “sigara içmeyen” olarak programlayın.

Herhangi bir bağlayıcılığı olmayacak şekilde iletişime geçiniz veya bana 0176 – 41800480 numaralı telefondan ulaşınız.

Hemen randevu alınız!

Yorumlar kapalı.