Hamburg’da hipnoz ile zayıflama

Hipnoz ile vücut ağırlığını azaltmak

Siz de artık hipnoz ile kalıcı ve rahat bir biçimde zayıflamak mı istiyorsunuz?

Sağlıklı beslenmeye ilişkin hisleriniz mi var?

Zayıflarken kolaylık ve daha fazla sevinç mi istiyorsunuz?

Bilinçaltınızın yardımıyla kolayca zayıflamak

Hipnoz ile zayıflama, son yıllarda hipnoz uygulamaları arasında en talep edilen ve en sevilen uygulama olmuştur. Bunun sebeplerinden biri de, hipnoz uygulaması esnasındaki etkinlik ve konvansiyonel diyetlerde olduğundan kat edilen farklı yoldur. Hipnoz sayesinde talimatlara ve yasaklara ihtiyaç duymayan doğal yeme davranışın düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Hipnozda hangi olasılıklar ve yaklaşımlar mevcuttur?

Hipnoz iki yaklaşım sunmaktadır, bir tarafta bilinçaltı hipnozu (semptomlara odaklı) ve diğer tarafta da analitik hipnoz (sebep odaklı).

Öncelikle kısaca bilinçaltı hipnozu imkanına değinmek istiyorum. Burada fazla kilonun miktarı metoda karar vermede önemli bir rol oynamaktadır. Yeme davranışımız ağırlıklı olarak bilinçaltımız tarafından yönlendirilmektedir ve bu da bilinç seviyesinde zor değiştirilebilir ve zor programlanabilmektedir. İşte tam burada – bilinçaltının tam köklerinde – hipnoz etki etmektedir ve oradaki sorumlu olan şartlanmaları stressiz ve uyumlu bir biçimde değiştirmektedir.

Bilinçaltı hipnozu, aşırı kiloda genelde yeterli olmuyor. Bilinçaltı hipnozu ile, nispeten daha az olan kilo fazlalığında sistem odaklı bir biçimde hipnoz ile çalışılabilir. Bilinçaltına verilecek telkinler, önceden hasta ile kararlaştırılır ve böylece hastaya bireysel olarak uyarlanabilmektedirler. Bilinçaltı hipnozuna ilişkin bu olasılık, duygusal sebeplerin önemli rol oynamadığı hastalarda kullanılmaktadır. Buradaki amaç, çok uzun bir süre bilinçaltında yerleşmiş olan sağlıksız ve bilinçsiz şartlanmaları olumlu alışkanlıklara dönüştürmektir. Eğer ki uzun bir süre aynı biçimde beslenirsek, o zaman bu alışkanlık bir kalıp (şartlanma) olarak bilinçaltında kaydedilmektedir ve ondan sonra otomatik olarak yerine getirilmektedir. Bu mekanizma bilinçaltının işini hafifletmektedir, ama zararlı ve istenilmeyen kalıplar olması halinde de olumsuz etki edebilmektedir. Bilinçaltının bu şekildeki istenilmeden ve otomatik biçimde yerine getirdiği eylemler nedeniyle, sadece irade gücü ile zayıflamak çok zor olabilir, zira böyle bir durumda insan kendi bilinçaltına karşı hareket etmek zorunda kalmaktadır. Bu da, bilinçaltının günlük hayatta kararları ve eylemleri çoğunlukla otomatik olarak gerçekleştirdiği anlamına gelmektedir. Bilinçaltı ve rasyonel düşünce arasındaki bu çatışma da stresin artmasına neden olmaktadır ve bu da yemeğe daha fazla odaklanmaya sebebiyet vermektedir. Bu durum da kilo vermeyi zorlaştırmaktadır. Yani daha basit bir deyişle, bilinç bilinçaltına karşı savaşırsa, o zaman her zaman bilinçaltı kazanır.

Hipnoz sayesinde, bilinçaltı değişim sürecine dahil edilmektedir ve istenmeyen, otomatik olarak yerine getirilen kalıplar kaldırılarak, olumlu kalıplara dönüştürülmektedir. Tatlı şeylere karşı çok fazla iştah veya sağlıksız beslenme azaltılabilir, onun yerine ise sağlıklı beslenmeye karşı istek arttırılmaktadır. Aynı şekilde daha fazla hareket ve spora ilişkin motivasyon da bilinçaltına yerleştirilebilir. Böylece zayıflama sadece iradece gücüyle kilo vermede olduğu gibi işkence olmaktan çıkmaktadır ve bilinçaltı da zayıflama hedefine programlanmaktadır. Bilinçaltının gücünü, daha iyi bir yemek alışkanlığı ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı için kullanmaktayız.

Hastalarımda hipnozun maksimum etkisi için çoğunlukla da her iki metodun kombinasyonunu ve ayrıca başka metotları da kullanıyorum.

Analitik hipnozda (hipnoanaliz) sebep odaklı çalışılmaktadır. Çoğunlukla aşırı kilo durumunda, kiloya neden olan duygusal çatışmaları ve blokajları ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır. Kilo fazlalığı olan insanlar, sıkıntı veren hislerini telafi etmek için fazla yemek yerler. Bu yüzden de bu durum çoğunlukla duygusal yemek yeme durumu olarak adlandırılmaktadır. Böyle yaparak, duygusal açlık gıda maddeleri ile doyurulmaya çalışılmaktadır. Bu tabii ki mümkün değildir ve sadece kısa süreli bir rahatlama sağlamaktadır. Gıda tüketiminden sonra oluşan iyi his, sadece kısa süreli olsa da, bilinçaltı için de istenilen bir rahatlamadır. Bu yüzden bu kalıp, bilinçaltı tarafından sürekli olarak isteyerek gerçekleştirilmektedir. En optimal sonuç olmasa da, ruh halinin kısa vadeli düzeltilmesini sağlamaktadır. Ne yazık ki birçok hasta aşırı kilolarının sebebi olarak duygusal tetikleyicileri bilmemektedir. Daha çok sürekli olarak yemek yeme davranışlarını değiştirmeye çalışıyorlar.

Aşırı yemek yemenin tetikleyicileri olarak duygusal çatışmaların sebepleri hem günümüzde hem de geçmişte olabilir. Sebepleri de korku, yas, travma, yaralı hisler veya ilişki çatışmaları vb. olabilir. Çoğunlukla bu insanlarda ayrıca çözümlenmemiş ruhsal çatışmalar nedeniyle oluşan aşırı stres sebebiyle bir enerji eksikliği söz konusudur. Sebep odaklı analitik hipnoz, hastalarda çözümlenmemiş duygusal çatışmaların ortadan kaldırılmasına ve kendilerini özgür bırakmaya yarar. Hasta içten derin bir rahatlama hisseder ve kişisel enerjisinde bir artış yaşar. Duygusal alığı doyurmak için yemek yemeye ilişkin yedek ihtiyacı ise azalmaktadır. Duygusal çatışmaların ortadan kaldırılması, çoğunlukla hayatın diğer alanlarında da iyileşme sağlamaktadır. Böylece analitik hipnoz sayesinde hastaların kilo kaybının yanı sıra yaşamlarının birçok diğer alanlarında da pozitif değişimler yaşamalarına olanak veren bir domino etkisi başlatılmaktadır.

Tübingen Üniversitesi’nin araştırması etkinliği kanıtlamaktadır

Tübingen Üniversitesi’nden Prof. Dirk Revenstorf, uzun yıllardır hipnozun etkinliği ile bilimsel olarak ilgilenmektedir ve bir araştırmasında da kilo kaybında hipnozun etkinliğini kanıtlamıştır. Hipnoz ile tedavi edilen hastalarda, jojo etkisi olmamaksızın belirgin ve kalıcı bir kilo kaybı gözlemlenmiştir. Bunun ötesinde de deneğin yaşam memnuniyeti artış göstermiştir.

Yorumlar kapalı.