Hastanın merkezde olduğu konuşma terapisi

Kişinin merkezde olduğu yaklaşım, yetişkinler ve çocuklar ile psikoterapi ve padagojik çalışmalar sayesinde Amerikalı psikolog Carl R Rogers (1902-1987) tarafından geliştirilmiştir: psikoterapi ve danışmanın merkezinde sorun değil de, kişi bulunmaktadır. İnsanlar psikoterapi ve danışmanlık esnasında saklı becerilerini geliştirme konusunda ve sorunları için kendi başlarına çözümler bulma hususunda bilgi edinip bunu öğreniyorlar.

Terapist danışana karşı aşağıdaki biçimde yaklaşmaktadır:

  • pozitif değer verme ve saygı
  • ön yargısız ve onu hayatındaki bağlamlardan anlamaktadır
  • herhangi bir duvar olmamaksızın ve aynı seviyede. Danışan terapisti gerçek bir kişi olarak tecrübe edebilmektedir.

 

Bu şekilde şekillendirilmiş olan bir ilişki, hastanın kendisini daha iyi anlamasına ve kabul etmesine olanak sağlamaktadır. ‚İlişkinin gücünün‘ (Rogers) merkezi bir anlamı mevcuttur. Yararlı bir ilişkinin oluşması, psikoterapi çalışmasının ve danışmanın başarısı için belirleyicidir. İnsanların büyümeye dair güçleri geliştirmeleri ve sorunlarla (semptomlarla) daha iyi başa çıkabilmeleri için de bir temeli oluşturmaktadır.

 

Carl Rogers Website Home (carlrrogers.org)

Hemen randevu alınız!