Depresyon – Semptomlar, Sebepler & Tedavi

Depresyona dair semptomlar

Depresyonun ana semptomları keyifsizlik hissi, ilgiyi kaybetme, düşünüp durma takıntısı, moral bozukluğu, korkular, isteksizlik, düşük konsantrasyon ve aşırı uyku halidir. Depresyon bozukluklarının çoğunluğunda veya hatta neredeyse tüm vakalarda bilinçaltının alt katmanlarında saklı olan nedenler söz konusudur. Hatta hasta bile bu sebeplerin çoğunun farkında değildir.

Depresyonun sebepleri nelerdir?

Sürekli devam eden stres hali, tükenmişlik sendromu veya anksiyete bozuklukları, depresyonunun olası sebeplerinden biri olabilir.

Bu sorunlar ele alınıp ortadan kaldırılmalıdır. Bu amaç doğrultusunda da hipnoterapiler özellikle uygundur, zira trans durumunda bilincin alt tabakalarına erişim, yani sorunun ana kaynağına ulaşmak mümkün olmaktadır.

Bu direkt erişim sayesinde, sebepler hedeflenmiş bir biçimde ele alınabilir, işlenebilir ve ortadan kaldırılabilir. Bu amaç doğrultusunda da hipnoterapi ile diğer birçok konvansiyonel terapi metotlarına göre daha hızlı sonuçlar elde etmek mümkündür.

Depresyon tedavisinde, regresif ve ortaya çıkarıcı kısa süreli tedavi metodunu kullanıyorum ve bu yöntemi de kognitif davranış tedavisiyle kombine ederek, gerekli olması halinde de diğer metotlar ile tamamlıyorum.

Depresyonu tedavi etmek

Bir tedavinin toplam kapsamının ne olacağı ilgili vakaya ve kişisel özelliklere bağlıdır. Fakat genel olarak, hipnoz terapisindeki tedavi süresi diğer birçok terapi metotlarına kıyasla belirgin bir biçimde daha kısadır. Terapinin kapsamı çoğu kez sadece birkaç seansla sınırlı kalmaktadır. Bazı hastalarda ise, bir veya iki seans sonrasında belirgin iyileşmeler görülebilmektedir. Diğer vakalarda ise biraz daha fazla zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Hipnoz, kısa süreli bir terapi metodudur.

Depresyondan mustarip olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Size memnuniyetle sebepleri tespit etmek için destek olarak çözüm önerilerinde ve tedavi çeşitlerini değerlendirmede yardımcı olabilirim.

Herhangi bir bağlayıcılığı olmayacak şekilde iletişime geçiniz veya bana 0176 – 41800480 numaralı telefondan ulaşınız.

Yorumlar kapalı.