Hipnoz hiç beklenmedik kaynakları serbest bırakarak, öz güveni arttırmaktadır.

Yetersiz öz güven kendini sadece özel hayatta güvensizlik veya çekingenlik ile göstermez, aynı şekilde meslek hayatında da daha az başarı elde edilmesine neden olmaktadır.

Yetersiz öz güven, öz sevgi ve öz değer bir insanı oldukça olumsuz etkileyebilir ve bu faktörler çoğunlukla birçok sorunun ve hastalığın yan semptomları veya ortak hastalık sebeplerini oluşturmaktadır. Öz güven eksikliğinin sonuçları çekingenlik, güvensizlik ve düşük girişkenliktir, hasta hayır diyememektedir. Bu insanların temel güveni zayıftır.

Hamburg’daki muayenehaneme gelen neredeyse tüm hastalar, daha az veya daha çok olmak üzere yukarıda belirtilmiş olan alanlarda benzer sorunlardan mustariptir.

Hipnozla blokajlar açılabilir ve tahmin edilemeyen kaynaklar serbest bırakılarak, mesleki ve özel hayatınızda çok daha başarılı olabilmeniz için öz güveniniz güçlendirilir.

Hipnoterapide, öz güven belirli metotlarla oldukça çok arttırılabilir. Daha yüksek öz güven sayesinde, insan bambaşka bir yaşama hissine sahip olarak, daha yüksek bir yaşam kalitesine erişebilir. İnsanın çekiciliği de onun öz güveniyle bağlantılıdır ve hipnoz sayesinde o güne kadar fark edilememiş olan kaynaklar serbest bırakılır, blokajlar kaldırılır ve kendi benliği de güçlendirilmektedir.

Hipnoz ve mental egzersiz sayesinde, öz değeriniz ve öz güveniniz ilaveten öyle güçlendirilebilir ki, söylediğiniz sözlerinizden yüzde yüz ikna olursunuz. Bu çalışmalar esnasında, etkili bilinçaltı ve doğrulama egzersizleri de yardımcı olmaktadır. Bilinçaltı ve doğrulama egzersizleri ile ikna olduğunuz hususları değiştirebilirsiniz. Mental egzersiz ve hipnoz esnasında, düşünme biçimlerini ve ikna olunan hususları değiştirmek ve böylece de önemli hedeflere daha kolay ve daha hızlı ulaşmak için bilinçaltı ve doğrulama egzersizleri kullanılmaktadır.

Çocukluk döneminden kalma yaşanmış hususlar ve travmalar, hipnoz sayesinde ele alınabilir. Düşük öz güvenin birçok sebebi olabilir, şöyle ki çocukluğunuzdan kalma travmatik bir olay kendi kişisel gücünüzü ve kaynaklarınızı kullanamamanıza sebep olabilir. Yetersiz öz sevgi, düşük öz güven, öz saygı ve kendinden emin olma, birçok sorunun ve hastalığın yan etkileri ya da ortak sebeplerinden biri olabilir. Muayenehaneme gelen hastaların neredeyse hepsi, yukarıda belirtilmiş olan alanlardaki sorunlardan az veya çok mustariptir.

Bu sorunlara ilaveten çoğunlukla şunlar da eklenmektedir: suçluluk, utanç, vicdan azabı, kendini reddetmeden kendinden nefret etmeye kadar varan duygular, kendi kendini sabotaj ve kendine zarar verme eğilimleri.

Hastalardan çok az bir bölümü sadece öz güvenlerini, öz saygılarını, kendinden emin halleri veya öz sevgilerini güçlendirmek için geliyorlar. Bu sorun genelde asıl sorunun beraberinde tedavi edilebilmektedir. Eğer ki asıl sorunun, yani ya korkuların, depresyonların ya da fiziksel sorunların sebepleri ele alındıysa, o zaman bilinçaltı birçok negatif düşünce ve hissi serbest bırakmıştır ve kendini yeniden bir yapılandırma süreci içinde bulunmaktadır.

Öz güveni, öz saygıyı, kendinden emin olma hallerini ve öz sevgiyi güçlendirmeye yönelik olan müdahalelerin aşırı bir kuvveti söz konusudur. En kısa sürede öz farkındalık pozitif yönde iyileşme göstermektedir.

Yorumlar kapalı.